Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός για τα φρουτάκια

froutakia

froutakia

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ/Β/2041) ο κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας &
Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που
διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT ( φρουτάκια ).
Με τον κανονισμό αυτόν ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην προστασία των ανηλίκων, των ευάλωτων ομάδων
και των παικτών. Απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους με VLTs σε ανηλίκους, σε άτομα ηλικίας από 18 έως
21 ετών και στους αυτοαποκλεισμένους. Κάθε πιστοποιημένο κατάστημα υποχρεούται να διαθέτει οδηγούς
για τα παιχνίδια κάθε πιστοποιημένου τυχερού παιγνίου, ενημερωτικά έντυπα για το υπεύθυνο παιχνίδι,
έντυπα διαδικασίας αυτοαποκλεισμού κλπ. Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λειτουργεί
τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για την υπεύθυνη διεξαγωγή των παιγνίων, την υποστήριξη των παικτών και
των ευάλωτων ατόμων.
Τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω αυτών πρέπει να είναι
πιστοποιημένα και εγκατεστημένα σε πιστοποιημένα καταστήματα. Τις πιστοποιήσεις χορηγεί η Ε.Ε.Ε.Π.
Για τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT απαιτείται η
έκδοση Ατομικής Κάρτας Παίκτη. Η ΕΕΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει την έκδοση Ατομικής Κάρτας
ή να ανακαλεί την Ατομική Κάρτα από παίκτες που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα ποινικά
αδικήματα.
Περαιτέρω, με τον κανονισμό αυτό ορίζονται μεταξύ άλλων:
 οι υποχρεώσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων,
 οι όροι, οι προϋποθέσεις και η έγκριση λειτουργίας Jackpot,
 η διαδικασία πιστοποίησης των καταστημάτων. Σε κάθε Πιστοποιημένο Κατάστημα ορίζεται
Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης Καταστήματος, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με
τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τον Παραχωρησιούχο για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας,
του Κανονισμού και των σχετικών αποφάσεων της ΕΕΕΠ.
 η διαδικασία πιστοποίησης των παιγνίων, παιγνιομηχανημάτων, κατασκευαστών, εισαγωγέων.
 Ο Κανονισμός αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία των 35.000 παιγνιομηχανημάτων για τα
οποία έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε., με βάση τη διάταξη του άρθρου 39 του
ν.4002/2011.

Τα σχόλια είναι κλειστά.